Timpanometri ve Timpanometrik Bulgular

 

     Timpanometri ve timpanometrik bulgular, halk arasında kulak basınç testi olarak bilinse de hava basıncının dış kulak yolunda değişmesi sonucu dış kulak yolunda ve orta kulaktaki yapılarda meydana gelen hareketlilik ve esnekliğin kaydedilmesidir. Bu değerlerin timpanometri cihazıyla grafiksel olarak elde edilen çıktılarına timpanogram denir.

Temel amaç; kulak kanalındaki basınç değişimleriyle ses enerjisinin ne kadarının emildiğini ölçmek. Bu durumda akustik admitans/komplians (kulağın, sesi iç kulağa iletme yeteneği) ölçümü yapılır. Timpanometri ve timpanometrik bulgular odyolojik tanıda büyük bir öneme sahiptir. İşitme kaybı tanısı konulurken testler birbiriyle desteklenmelidir.

Pozitif Basınç

 • Kulak kanalı basıncı +200 daPa olarak belirlenmiştir. 226 Hz’de, 85 dB SPL’de uygulanır.
 • Kulak zarı içeri doğru çekilir, esnekliği azalır, gerginliği artar, geçirgenliği azalır. Bu yüzden de admitans değeri minimumdayken, impedans değeri maksimumdadır.

 

0 daPa Basınç

 • Kulak kanalı basıncı 0 daPa olarak belirlenmiştir. 226 Hz’de, 85 dB SPL’de uygulanır.
 • Kulak kanalı basıncının, atmosferik basınca eşit olduğu durumdur. Kulak zarının her iki tarafında da eşit basınç miktarı vardır.
 • Timpanogramın tepe noktası bu basınç durumunda oluşur.
 • Basınç eşitliğinden ve dengesinden dolayı orta kulağa geçen ses enerjisi maksimumdadır.
 • Admitans değeri maksimumdayken (geçirgenliğin en yüksek olduğu durum), impedans değeri minimumdadır.

 

Negatif Basınç

 • Kulak kanalı basıncı +400 daPa olarak belirlenmiştir. 226 Hz’de, 85 dB SPL’de uygulanır.
 • Kulak zarı dış kulak yoluna doğru çekilir, esnekliği azalır, gerginliği artar, geçirgenliği azalır. Bu yüzden de admitans değeri minimumdayken, impedans değeri maksimumdadır.

Orta kulak “stiff dominated” bir sisteme sahiptir. Bunun anlamı yüksek frekanslı seslerin geçişinin kolay; düşük frekanslı seslerin geçişinin zor olmasıdır. Bu yüzden de timpanometri yapılırken düşük frekansta olan 226 Hz’de yapılır. Böylece tüm sesler karşı tarafa geçmemiş (emilmemiş) bazı sesler yansımış olur. Yansıyan seslerin ölçümüyle de timpanometrik ölçümler yapılır.

Timpanogram Bulguları

Tip A (Normal Timpanogram)

 • Normal basınç alanında tepe veren, komplians değeri normal sınırlar içinde olan timpanogramdır.
 • Basınç değerleri -100 ile +50 daPa arasındadır.
 • Komplians değerleri 0,39-1,30 cc aralığındadır.

Tip As

 • Komplians değeri normalden düşük ve normal basınç alanında tepe veren, timpanogramdır.
 • Basınç değerleri -100 ile +50 daPa arasındadır.
 • Komplians değeri 0,35 cc’den düşüktür.
 • Nedenlerine otoskleroz, timpanoskleroz, miringoskleroz ve kulak zarında retraksiyon örnek verilebilir.

Tip Ad

 • Komplians değeri normalden düşük ve normal basınç alanında tepe veren, timpanogramdır.
 • Basınç değerleri -100 ile +50 daPa arasındadır.
 • Komplians değeri 1.30 cc’den fazladır.
 • Nedenlerine kısmi veya total zincir kopukluğu veya flasid kulak zarı örnek verilebilir.

Tip B (Düz Timpanogram)

1. Kanal Hacmi Normal

Belirgin bir tepe noktası bulunmayan ve kanal hacmi normal sınırlarda olan Tip B timpanogramdır. Zarda bir perforasyon beklenmezken orta kulakta sıvı birikimi (otitis media) beklenebilir.

2.Kanal Hacmi Yüksek

Belirgin bir tepe noktası bulunmayan ve kanal hacmi normalden düşük olan Tip B timpanogramdır. Probe ucu tıkalı, probe ucu kanal duvarına dayalı, ventilasyon tüpü tıkalı, dış kulak yolunda serumen veya dış kulak yolu tıkalı olabilir.Belirgin bir tepe noktası bulunmayan ve kanal hacmi normalden yüksek olan Tip B timpanogramdır. Zarda perforasyon veya ventilasyon tüpünde açıklık beklenebilir. Çünkü sadece dış kulak yolu hacmi ölçülmesi beklenirken orta kulak kavitesi de ölçüme eklendiği için kanal hacmi normalden yüksek elde edilmiştir.

3.Kanal Hacmi Düşük

Belirgin bir tepe noktası bulunmayan ve kanal hacmi normalden düşük olan Tip B timpanogramdır. Probe ucu tıkalı, probe ucu kanal duvarına dayalı, ventilasyon tüpü tıkalı, dış kulak yolunda serumen veya dış kulak yolu tıkalı olabilir.

Tip C (Negatif Basınçlı Timpanogram)

1.Normal Komplians

Negatif basınç alanında tepe veren, komplians değeri normal sınırlarda olan Tip C timpanogram. Basınç değeri -100 daPa’nın altındadır. Östaki disfonksiyonu beklenebilir.

2.Düşük Komplians

Negatif basınç alanında tepe veren, komplians değeri normalden düşük olan Tip C timpanogram. Basınç değeri -100 daPa’nın altındadır. Komplians değeri normalden düşüktür. Östaki disfonksiyonunun yanında otitis media görülmesi beklenebilir.

3.Yüksek Komplians

Negatif basınç alanında tepe veren, komplians değeri normalden yüksek olan Tip C timpanogram. Basınç değeri -100 daPa’nın altındadır. Komplians değeri normalden yüksektir. Östaki disfonksiyonunun yanında kemik zincir kopukluğu veya flasid zar görülmesi beklenebilir.

Ody. Selin Naz ÖZDEMİR

Bir yanıt yazın

Mustafa Kemal Mah. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Cad. No:31/7 Çankaya/Ankara (Kentpark-Cepa AVM arkası)

Hızlı Erişim
Bizi Takip Edin

© 2024 · Klinik İşitme. Tüm hakları saklıdır.