Etiket: en küçük işitme cihazı

Anasayfa » en küçük işitme cihazı
İşitme Cihazı Nedir? Ne İşe Yarar?
Yazı

İşitme Cihazı Nedir? Ne İşe Yarar?

İşitme kaybı, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir durumdur. İşitme kaybından muzdarip olanlar için işitme cihazları, daha net duymalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmak için hayati bir araç olabilir. İşitme cihazı, sesi yükseltmek için kulağın içine veya arkasına takılan küçük bir elektronik cihazdır. . Bir mikrofon, bir amplifikatör ve bir hoparlörden oluşur. Mikrofon ortamdan ses dalgalarını alır ve elektrik sinyallerine dönüştürür. Amplifikatör daha sonra elektrik sinyallerinin gücünü arttırır ve hoparlör bunları kulak kanalına gönderilen ses dalgalarına geri dönüştürür. İşitme cihazları ve türleri konusuna gelecek olursak; kulak arkası, kulak içi ve tamamen kanal içi dahil olmak üzere çeşitli tip ve tarzlarda gelir.

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları
Yazı

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları

Dış kulak yolu enfeksiyonları KBB hastalıkları arasında yer almaktadır. Kulak rahatsızlıklarında en sık rastladığımız dış kulak iltihabı, genellikle yaz aylarında havuz, deniz gibi pis sulardan geçen bakteriler ya da mantarlardan dolayı oluşmaktadır. Dış kulak iltihabı, özellikle sıcak ve rutubetli bölgelerde daha çok karşılaşılan bir hastalıktır. Hastada şiddetli baş ağrısı, ateş, kulak kanalında daralma nedeniyle işitme kaybı bazen de kulak akıntısı şeklinde kendini göstermektedir. Eğer erken dönemde tedavi edilmez ise vücudun diğer bölgelerine de yayılma yapabilmektedir. Başlangıçta hafif belirtiler göstermekle birlikte ilerleyen sürelerde artarak devam eder. Belirtiler hastalığın derecesine göre hafif, orta, ileri şeklinde sıralanmaktadır.

Kulak Kiri Nedir?
Yazı

Kulak Kiri Nedir?

Kulak kiri nedir ? Bilimsel olarak serümen buşon olarak tanımlanan kulak kiri, vücudun kendi salgıladığı doğal bir maddedir. Kulağı toz, virüs gibi yabancı maddelerden koruma görevini üstlenir. Kulak kiri aynı zamanda kulak zarını da korumaktadır. Kulak kanalının en dış kısmında, kulak kepçesi ve kulak zarı arasında bulunan bölgede salgılanmaktadır. Kulak kiri, cilt altında bulunan salgı bezleri tarafından üretilir. Dışarıdan kulak içine giren toz, kir vs. salgıya yapışıp kuruyarak kulak kepçesine doğru atılmaktadır. Kulağı korumakla görevli olan buşon, halk arasında kir olarak bilinse de aslında bir kir değildir.

En İyi İşitme Cihazı
Yazı

En İyi İşitme Cihazı

En iyi işitme cihazı, kaliteli bir marka tercih ettikten sonra hastanın en rahat ettiği cihazdır. Bu rahatlığı sağlayan en temel etmen ise uzmanın işitme cihazını doğru ayarlanmasıdır. İşitme kaybı, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sorundur. Günlük yaşamınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, bu da başkalarıyla iletişim kurmayı ve çevrenizdeki dünyanın tadını çıkarmayı...

Ankara İşitme Merkezleri
Yazı

Ankara İşitme Merkezleri

İşitme kaybı, dünyadaki milyonlarca insan için sinir bozucu ve izole edici bir deneyim olabilir. Neyse ki, teknolojideki gelişmeler ve uzman işitme bakımının mevcudiyeti ile işitme kaybından muzdarip olanlar rahatlama bulabilir ve yaşam kalitelerini yeniden kazanabilirler. Ankara’da güvenilir ve etkili bir işitme merkezi arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Ankara İşitme Merkezleri, her yaştan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için...

İşitme Cihazı
Yazı

İşitme Cihazı

İşitme cihazları çevreden gelen sesleri amplifiye ederek yani seslerin şiddetini arttırarak işitme kayıplı bireylerin daha rahat işitmesini sağlayan aletlerdir.Hastanelerin Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünde muayene olduktan sonra ve odyolojik değerlendirmelerin ardından işitme kaybı tanısı alan hastaların işitme kaybının kalıcı olduğu ve ilaç veya ameliyat ile düzelme ihtimalinin olmaması durumunda işitme cihazı kullanması önerilir. Ameliyat açısından riskli bulunan bireyler ise ameliyatla işitmesinin daha iyi hale geleceği öngörülse bile risk sebebiyle işitme cihazı kullanması önerilir.

Kulak Çınlaması (Tinnitus)
Yazı

Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Kulak çınlaması, işitsel bir uyaran olmadığı halde ses algılanması olarak tanımlanmaktadır. Latincede bulunan “tinnire” kelimesinden türetilmiş olup, çan çalmak, zil anlamlarına gelmektedir. Tinnitusu bazı psikiyatrik durumlar ile ( kuş sesi, insan sesi, müzik sesi vb anlamlı sesler duymak ) karıştırmamak gerekir. Tinnitus bir kulakta, her iki kulakta veya başın içinde algılanabilir. Genellikle duyusal kayıplara karşı oluşan nöroplastik cevapların oluşturduğu işitsel varsanıların kulak çınlamasını oluşturduğu düşünülmektedir. Tinnitus ile ilişkili olduğu bilinen bir çok hastalık olmakla birlikte bunların en başında işitme kaybı gelmektedir. Özellikle yüksek frekanslarda görülen işitme kayıpları kulak çınlaması için majör risk faktörlerindendir. Fakat işitme kaybı olup tinnitus semptomu olmayan veya işitme kaybı olmayıp tinnitusu olan bir çok hasta vardır. Tinnitus ile işitme kaybı arasında bir ilişki olmakla birlikte bu ilişki her zaman doğru orantılı değildir. Gürültü maruziyeti veya akustik travma yaşayan bireylerde tinnitus görülme sıklığı artmaktadır. Obezite, alkol ve tütün kullanımı, kafa travmaları, hipertansiyon, uyku bozuklukları, anksiyete olası risk faktörlerindendir. Kulak çınlamasına neden olan bir çok risk faktörü bilinse de net olarak hangi durumun nasıl etki ettiğini tespit etmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı
Yazı

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı

Pediatrik grupta orta kulak iltihabı genellikle orta kulak enfeksiyonu veya otit olarak bilinmektedir. Ayrıca çocuklarda görülmesinin yanı sıra yaş ve cinsiyet fark etmeksizin yetişkinlerde de görülebilmektedir. En sık 6-24 aylık bebeklerde görülür ve 5 yaştan sonra görülme sıklığı giderek azalır. Bebekleri huzursuz eden bu durum nadiren de olsa kendiliğinden geçebilir. Diğer bir yandan uzun sürmesi ve kendiliğinden iyileşme olmaması halinde kulakta ağrının yoğunlaşması ve kulak zarında delinmeye yol açabilir. KBB hekimi eğer uygun görürse antibiyotik tedavisine başlanır ve iyileşme genellikle birkaç gün içinde gerçekleşir ve antibiyotik tamamen bitirilerek tedavi tamamlanır. Genel bir tanımlama yapacak olursak, orta kulak iltihabı yani otitis media kulak zarından sonra gelen kısım olan çekiç, örs ve üzengi adı verilen kemikçiklerin yer aldığı ve titreştiği kısımda meydana gelen iltihaplanma durumudur. En sık görülen grup ise pediatrik gruptur.

Çocuklarda İşitme Kaybı
Yazı

Çocuklarda İşitme Kaybı

Konuşmanın öğrenilmesi için ek olarak herhangi bir sağlık problemi olmaması durumunda en önemli unsur işitmedir. Tipi, derecesi ve konfigürasyonu fark etmeksizin işitme kaybı çocukların konuşmasını ve dil gelişimini doğrudan etkiler. Buna bağlı olarak sosyal, akademik ve duygusal problemleri de beraberinde getirir. Dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde olması için işitmenin normal sınırlarda olması gerekmektedir. Konuşmanın olumsuz etkilenmesi ise işitme kaybının derecesi ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla hafif dereceli bir kayıp bile çocuğun dil ve konuşma gelişimini olumsuz etkileyebilir. Dil gelişiminin en önemli dönemi 0-4 yaş aralığıdır. Hem konuşmayı hem de dili öğrenen yetişkin bireyler işitme kaybı yaşasalar bile duymadıkları kısımları tahmin ederek bir süre idare edebilirler. Ancak çocukların çevredeki sesleri çok net ve anlaşılır duymaları gerekmektedir. Bu nedenle eğer pediatrik grupta işitme kaybı mevcutsa hızlı aksiyon alınmalı ve pediatrik işitme cihazı uygulamasında bu alanda uzman odyologlardan destek alınmalıdır.

Sesleri Nasıl Duyarız ?
Yazı

Sesleri Nasıl Duyarız ?

İşitmenin yolculuğu, doğadaki seslerin bireyin ilk olarak kulak kepçesine ulaşmasıyla ve kepçe tarafından seslerin toplanmasıyla başlar. Dış kulağın görevi çevresel sesleri toplayıp, dış kulak yolu aracılığıyla kulak zarına iletilmesini sağlamaktır. Dış kulak yolu ile taşınan sesler kulak zarını titreştirerek seslerin orta kulağa geçmesini sağlar.Kulak kepçesi kıkırdak yapıdan oluşur ve eğilip bükülmeye, esnemeye karşı dayanıklıdır. Dış kulak yolunun dış 1/3’ü kıkırdak iç 2/3’ü kemikten oluşur ve serumen maddesiyle kaplıdır. Serumen balmumu kıvamında olup koruyucu görevi vardır. Kulak zarı ince epitel dokudan oluşan, bir kısmı esnek bir kısmı gergin yapıda bir zardır. Orta kulak kemikçiklerinden malleus kulak zarına yapışık haldedir.Orta kulak dış kulak ile iç kulağın arasındaki yapıların bulunduğu kısımdır. Orta kulakta üç tane kemikçik bulunur. Bunlar vücudun en küçük kemikleridir. Bu kemikler sırasıyla; malleus, incus, stapes'tir. İç kulak, baş bölgesinde göz ile kulak kepçesi hizasında kafatası kemikleri içinde yer alır. Bulunduğu kemiğin adı temporal kemiktir. İç kulak salyangoz (koklea) şeklinde bir yapıdan ve üç adet yarım daire şeklinde kanaldan (semisirküler kanallar) meydana gelir. Koklea sesleri algılamakla ilgiliyken semisirküler kanallar denge mekanizmasından sorumludur.

  • 1
  • 2
Mesaj Gönder
Merhaba, İşitme Klinik olarak size yardımcı olmak için buradayız. Mesaj gönder butonuna tıklayarak hemen bize ulaşın.