ASSR (Auditory Steady State Response)

ASSR (Auditory Steady State Response), zaman içinde periyodik olarak dalgalanan (modülasyon yapan) ve bir ses tarafından ortaya çıkarılan işitsel uyarılmış potansiyellerdir. Uzman uyaranın amplitudunu veya frekansını belirli sıklıkta değiştirerek ölçüm yapar. Sonuç olarak herhangi bir patoloji varlığında amplitudte bozulma gözlemlemez. Çünkü ASSR (Auditory Steady State Response), EEG dalgaları ve işitsel uyarılar arasındaki bağlantıya dayanarak kafa derisi üzerinden elektrotlarla (uzak saha) ölçüm yapan bir sistemdir.

Amacı; herhangi bir frekanstaki işitme eşiklerini ve işitme kaybı konfigürasyonunu objektif bir şekilde tahmin etmektir.

ASSR’de elde dilen eşikler daha sonra saf ses odyogramı tahmin etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Çünkü ASSR eşikler saf ses odyometrideki gibi frekansa spesifiktir. Ancak saf ses odyometriden elde edilen eşiklerle ASSR’den elde edilen eşikler arasında bazı durumlarda farklılıklar olabilmektedir. Bunun nedeni ASSR eşiklerinin yaklaşık 60 dB HL veya daha üstündeki kayıplarda gerçek eşiklere benzerlik gösterebilmesidir. Bunun yanı sıra 60 dB HL’in altındaki kayıplarda gerçek eşiklerle arasında belirgin bir fark ortaya çıkar.

Bunun yanında ASSR eşiklerinin, işitme kaybının konfigürasyonundan, kişinin cinsiyetinden ve yaşından etkilenmesi söz konusu değildir. Bunun yanında ABR’nin yaptığı gibi işitsel fonksiyon hakkında yararlı bilgi sağlamaktadır.

ASSRABR
Gönderilen tonal uyaranlar sürekli, kesintisiz ve değişkenlik gösterir.Gönderilen transient uyaranlar durasyonlu ve kısadır.
Hastanın uyanıklık durumundan çok etkilenir.Hastanın uyanıklık durumundan daha az etkilenir.
İşitme eşiklerini tahmin eder.İşitme eşiklerini tahmin eder.
Uygulaması daha uzun sürer.Uygulaması daha kısa sürer.
Objektif bir testtir.Objektiftir ancak dalga değerlendirmesi subjektif bir şekilde yapılır.
İleri ve çok-ileri işitme kayıplarında oldukça etkilidir.Orta ve ileri işitme kayıplarında etkilidir.
Cevap-frekans bakımından faz ve magnitüde bakılır. Otomatik olarak değerlendirilir.Cevap-zaman bakımından dalga latansına, amplituduna ve morfolojisine bakılır ve görsel değerlendirilir.
Maksimum çıkış gücü fazladır.Maksimum çıkış gücü azdır.
İşitme kaybının konfigürasyonundan, kişinin cinsiyetinden ve yaşından etkilenmez.İşitme kaybının konfigürasyonundan, kişinin cinsiyetinden ve yaşından etkilenir.

Ody. Selin Naz ÖZDEMİR

Bir yanıt yazın

Mustafa Kemal Mah. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Cad. No:31/7 Çankaya/Ankara (Kentpark-Cepa AVM arkası)

Hızlı Erişim
Bizi Takip Edin

© 2024 · Klinik İşitme. Tüm hakları saklıdır.